PÚRPURA VISUAL

Púrpura Visual és una entitat cultural i com a tal els nostres projectes s’enfoquen des d’un punt de vista artístic-cultural però també des d’un punt de vista social, ja que entenem l’elaboració i difusió d’activitats culturals com base d’enteniment de les societats, perquè comprenent la nostra cultura i els seus artefactes comprenem el que ens envolta.

El nostre àmbit territorial és la ciutat. Els nostres projectes s’enfoquen a la població en general, al ciutadà, perquè són propostes artístic-culturals amb una certa voluntat pedagògica si s’admet com a tal la reflexió sobre la nostra ciutat i la reconciliació per mitjà de la cultura de col·lectius i generacions per a comprendre el nostre entorn en l’actualitat.

Púrpura Visual Associació Cultural sorgeix per la convicció dels seus membres que la cultura pot ser gestionada d’una forma coherent, on el primordial siguin els creadors.

L’associació Cultural Púrpura Visual ha format part del programa de suport integral a les associacions i grups de joves, Viver d’Associacions Juvenils de Barcelona, iniciativa del Consell de la Joventut de Barcelona i gestionat pel casal d’Associacions Juvenils de Barcelona. El programa del Viver d’Associacions Juvenils de Barcelona rep el suport de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona.

Castellano

Púrpura Visual es una entidad cultural y como tal nuestro proyectos se enfocan desde un punto de vista artístico-cultural pero también desde un punto de vista social, puesto que entendemos la elaboración y difusión de actividades culturales como base de entendimiento de las sociedades, porque comprendiendo nuestra cultura y sus artefactos comprendemos lo que nos rodea.

Nuestro ámbito territorial es la ciudad. Nuestro proyectos se enfocan a la población en general, al ciudadano, porque son propuestas artístico-culturales con una cierta voluntad pedagógica si se admite como tal la reflexión sobre nuestra ciudad y la reconciliación por la vía de la cultura de colectivos y generaciones para comprender nuestro entorno en la actualidad

Púrpura Visual Asociación Cultural surge por la convicción de sus miembros de que la cultura puede ser gestionada de una forma coherente, donde lo primordial sean los creadores.

La asociación Cultural Púrpura Visual ha formado parte del programa de apoyo integral a las asociaciones y grupos de jóvenes, Vivero de Asociaciones Juveniles de Barcelona, iniciativa del Consejo de la Juventud de Barcelona y gestionado por el Casal de Asociaciones Juveniles de Barcelona. El programa del Vivero de Asociaciones Juveniles de Barcelona recibe el apoyo de la Secretaría General de Juventud de la Generalitat de Catalunya y de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Barcelona.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: